image1 image5 image2 image3 image4 image6

De CVN

De Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland (CVN), opgericht in 1969, is een informele netwerkorganisatie voor verkeersregeltechnici. Verkeersregeltechnici worden op basis van hun persoonlijke deskundigheid en kwaliteiten gevraagd lid te worden. Leden spreken en handelen in de CVN-bijeenkomsten op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van hun werkgever.

Doel

De CVN verspreidt kennis onder haar leden door ideeën en ervaringen uit te wisselen op het gebied van de verkeersregeltechniek. Dit gebeurt in een informele setting. De leden streven ernaar om oplossingen te standaardiseren.

 

Partijen

Alle CVN-leden zijn verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding of onderzoek op het gebied van de verkeersregeltechniek. Verder zijn ze betrokken zijn bij de planning, het ontwerp of de uitvoering van verkeersregeltechnische projecten. De CVN vindt het belangrijk dat er een evenwichtige verdeling is van werkkringen waaruit leden afkomstig zijn. Daarom zijn er tenminste leden die werkzaam zijn in grote en middelgrote gemeenten, provincies en bij Rijkswaterstaat.