image1 image5 image2 image3 image4 image6

Samenstelling

De Contactgroep Verkeersregeltechnici Nederland is een informele netwerkorganisatie voor verkeersregeltechnici. Verkeersregeltechnici worden op basis van hun persoonlijke deskundigheid en kwaliteiten gevraagd lid te worden. Leden spreken en handelen in de CVN-bijeenkomsten op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van hun werkgever.

Alle CVN-leden zijn verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding of onderzoek op het gebied van de verkeersregeltechniek. Verder zijn ze betrokken zijn bij de planning, het ontwerp of de uitvoering van verkeersregeltechnische projecten. De CVN vindt het belangrijk dat er een evenwichtige verdeling is van werkkringen waaruit leden afkomstig zijn. Daarom zijn er tenminste leden die werkzaam zijn in grote en middelgrote gemeenten, provincies en bij Rijkswaterstaat.

ing. E.  (Erik) Jongenotter  Voorzitter Witteveen en Bos Raadgevende Ingenieurs BV
ing. A. (Ane) Wiersma Secretaris Gemeente Amsterdam
ing M.S. (Sjoert) Bakker   DTV Consultants
ing. P.L. (Leon) van den Biggelaar   Gemeente Eindhoven
ing. M.J.M. (Marcel) Fick   Fick Verkeersregeltechniek
ing. L.E.M. (Eric) Greweldinger   Gemeente Den Bosch
ing. A.C.M. (Ton) van Grinsven   Gemeente Delft
ing. F. (Erik) van Holten   Gemeente Breda
ing. J. (Hans) van Run   Gemeente Rotterdam
ing. P.J.F. (Peter-Jan) Kleevens   Gemeente Utrecht
ing. W.J. (Willem) Mak   Vialis BV
ing. L.H.A. (Luc) Prinsen   Goudappel Coffeng b.v.
ing. D.J. (Dimitri) Poncin   Provincie Noord-Holland
J. (Koos) van Rossen    
mw. dr.ir. A.M. (Maria) Salomons   Technische Universiteit Delft
ing. P. (Peter) Smit   Swarco Nederland b.v.
 mw. ing. H.F. (Harma) Wilts    Gemeente Amersfoort